CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Scalable Deadlock Avoidance Policy for Batch Processes

Michael Tittus (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Placid M. Ferreira
Proc American Control Conference 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur