CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid type-II ARQ/AMS supported by channel predictive scheduling in a multi-user scenario

Nilo Casimiro Ericsson ; Sorour Falahati (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Anders Ahlén
Proceedings IEEE Vehicular Technology Conference Fall, Boston, MA, USA p. 1804-1811. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: wireless-ip, error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14871

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur