CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bibliographic Study on Biomaterial Characterisation

Jikuang Yang (Institutionen för personskadeprevention)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. - 70, . Internal Report to consortium of EU project on Human Model for Safety s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-19. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148706

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biologisk fysik
Beräkningsfysik
Bioinformatik och systembiologi
Fastkroppsmekanik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur