CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sequential decoding of convolutional codes for Rayleigh fading channels

Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Journal on Wireless Personal Communications, Kluwer Academic Publishers Vol. 20 (2002), 1, p. 61-74.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14870

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur