CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Disordered Fermi Liquid in Epitaxial Graphene from Quantum Transport Measurements

Samuel Lara-Avila (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; A. Tzalenchuk ; Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; R. Yakimova ; Tjbm Janssen ; Karin Cedergren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; T. Bergsten ; V. Fal'ko
Physical Review Letters (0031-9007). Vol. 107 (2011), 16,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We have performed magnetotransport measurements on monolayer epitaxial graphene and analyzed them in the framework of the disordered Fermi liquid theory. We have separated the electron-electron and weak-localization contributions to resistivity and demonstrated the phase coherence over a micrometer length scale, setting the limit of at least 50 ps on the spin relaxation time in this material.

Nyckelord: weak-localizationDenna post skapades 2011-11-18. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 148691

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


New Electronics Concept: Wafer-Scale Epitaxial Graphene (CONCEPTGRAPHENE) (EC/FP7/257829)