CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New rate-compatible repetition convolutional codes

Lin Zihuai (Institutionen för datorteknik) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Information Theory Vol. 46 (2000), 7, p. 2651-2659.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14869

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (1985-2001)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur