CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OFF-ON-OFF Fluorescence Switch with T-Latch Function

V. F. Pais ; P. Remon ; D. Collado ; Joakim Andréasson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; E. Perez-Inestrosa ; U. Pischel
Organic Letters (1523-7060). Vol. 13 (2011), 20, p. 5572-5575.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A novel molecular system with characteristics of an OFF-ON-OFF fluorescence switch was designed to integrate the function of a T-latch. In detail, a receptor(1)-fluorophore-receptor(2) architecture was adopted to achieve fluorescence switching upon addition of protons.

Nyckelord: photoinduced electron-transfer, molecular keypad lock, reversible logic, memory, system, implementation, activation, operations, subtractor, elementsDenna post skapades 2011-11-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 148686

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Photochromic systems for solid state molecular electronic devices and light-activated cancer drugs (PHOTOCHROMES) (EC/FP7/203952)