CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Turbo decoding for wireless systems with imperfect channel estimates

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Communications Vol. 48 (2000), 9, p. 1437-1440.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur