CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-to-phase and phase-to-amplitude transfer characteristics of a nondegenerate-idler phase-sensitive amplifier

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Zhi Tong (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Letters (0146-9592). Vol. 36 (2011), 22, p. 4356-4358.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

For the first time to our knowledge, the phase-to-phase and phase-to-amplitude transfer functions of a nondegenerate-idler phase-sensitive fiber optic parametric amplifier are experimentally measured. Additionally, analytically and numerically obtained transfer curves show excellent agreement with the experimental curves. The experimental results were obtained by imposing a linear phase modulation onto the signal and idler wave simultaneously, and detecting the input and output signal using a self-homodyne coherent receiver.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 148673

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur