CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comments and additions to recent papers on new convolutional codes

Pål Frenger (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pål Orten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Transactions on Information Theory Vol. 47 (2001), 3, p. 1199-1201.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: error-controlDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur