CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact Biomechanics of the Lower Extremity in Traffic Accidents, Development and Validation of a Mathematical Model

Jikuang Yang (Institutionen för personskadeprevention)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994. ISBN: 91-7032-945-1.- 31 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: impact biomechanics, lower extremity, dynamic response, injury mechanism, tolerance level, mathematical model, car frontDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Numerisk analys
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Computer Simulation of Impact Response of the Human Knee Joint in Car-pedestrian Accidents


Development and Validation of a Mathematical Breakable Leg Model


Examination

Datum: 1994-04-15
Tid: 10:00
Lokal: Room MC, M-house, Hörsalsvägen 7, Chalmers University of Technology
Opponent: Prof. Roland Örtengren, Department of Injury Prevention