CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element model of human lower extremity skeleton system in a lateral impact

Jikuang Yang (Institutionen för personskadeprevention) ; Adam Wittek (Institutionen för människa tekniksystem) ; Janusz Kajzer (Institutionen för personskadeprevention)
Int. IRCOBI Conf. on the Biomechanics of Impacts. Dublin, Ireland, September 11-13 p. 377-388, SAE paper no. 1996-13-0027. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur