CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development and Validation of a Mathematical Breakable Leg Model

Jikuang Yang (Institutionen för personskadeprevention) ; Janusz Kajzer (Institutionen för personskadeprevention) ; Cezary Rzymkowski
Int. IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impacts, Eindhoven, the Netherlands p. 175-188, SAE paper no. 1993-13-0012. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Impact Biomechanics of the Lower Extremity in Traffic Accidents, Development and Validation of a Mathematical Model