CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Simulation of Impact Response of the Human Knee Joint in Car-pedestrian Accidents

Jikuang Yang (Institutionen för personskadeprevention) ; Janusz Kajzer (Institutionen för personskadeprevention)
Transactions, Journal of Passenger Car, SAE, Society of Automotive Engineers, Warrendale, PA, USA Vol. V101-6 (1993),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur