CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Safer Bus Fronts for Pedestrian Impact Protection in Bus-pedestrian Accidents

Janusz Kajzer (Institutionen för personskadeprevention) ; Jikuang Yang (Institutionen för personskadeprevention) ; Dinesh Mohan
Int. IRCOBI Conference on the Biomechanics of Impacts, Verona, Italy p. 13-24, SAE paper no. 1992-13-0002. (1992)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148651

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för personskadeprevention (1900-2003)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur