CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a density functional with account of van der Waals forces using experimental data of H2 physisorption on Cu(111)

Kuyho Lee ; André K. Kelkkanen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Kristian Berland (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Stig Andersson ; David C. Langreth ; Elsebeth Schröder (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem ; Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Physical Review B (1098-0121). Vol. 84 (2011), p. 193408.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Detailed experimental data for physisorption potential-energy curves of H2 on low-indexed faces of Cu challenge theory. Recently, density-functional theory has been developed to also account for nonlocal correlation effects, including van der Waals forces. We show that one functional, denoted vdW-DF2, gives a potential-energy curve promisingly close to the experiment-derived physisorption-energy curve. The comparison also gives indications for further improvements of the functionals.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 148650

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Den kondenserade materiens fysik
Ytor och mellanytor
Beräkningsfysik
Teoretisk kemi
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur