CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of Surface Clutter in Infrared Images with Visual Wavelength Measurements

Magnus Lundberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE 2000 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS '2000) p. 2377-2379. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur