CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development and Validation of a Pedestrian Dummy FE Model for the Design of Pedestrian Friendly Vehicles

Jianfeng Yao (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jikuang Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Rikard Fredriksson
International Journal of Vehicle Design (0143-3369). Vol. 57 (2011), 2/3, p. 254-274.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A Finite Element (FE) model of the Chalmers-Autoliv pedestrian dummy was developed and validated. The dummy model was used to • investigate the difference in the assessment of head injury risks by the dummy model and by an EEVC adult headform model • to develop and optimise a pedestrian airbag system. The study showed that the head impact conditions and the calculated head injury parameters of the dummy model were different from those of the EEVC headform model. A properly designed airbag system can effectively reduce head injury risks in a pedestrian accident.

Nyckelord: FE model; pedestrian dummy; headform test; head protectionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-17. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 148642

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Numerisk analys
Beräkningsfysik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur