CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Powertrain LQR Torque Compensator with Backlash Handling

Peter Templin (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Oil & gas science and technology (1294-4475). Vol. 66 (2011), 4, p. 645-654.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper derives an LQR anti-jerk controller for an automotive driveline. The time derivative of the drive shaft torque, which is closely related to the vehicle jerk, is used as a virtual system output and regulated to zero. Thereby, the controller does not need a reference model for generation of reference trajectories for the control law evaluation. The controller acts as a torque compensator for the driver’s torque demand which the controller output asymptotically follows. The properties of the controller are discussed and the behavior is illustrated by simulation examples and verified with experiments on a heavy duty truck.

Nyckelord: Powertrain, driveline, control, backlashDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-17. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 148626

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Reglerteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur