CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trafikbuller – kan framtidens bilar bli tystare?

Patrik Andersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
SPs byggdagar 2011, 5-6 oktober, Borås (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2011-11-17. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 148625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur