CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Göteborg genom spårvagnsfönstret. (Populär introduktion till stadens bebyggelsehistoria utmed kollektivtrafiknätet.)

Karin Berg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Akademiförlaget., 1994. ISBN: 91-24-16667-7.- 150 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Text av K.Berg. Bilder av Arkitekt & Konstnär L.GruiaDenna post skapades 2011-11-16. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 148597

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur