CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om fenomenet segregation i utredningstexter, en diskursanalys.

Karin Berg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Examensuppsats (CD-uppsats) Sociologiska Institutionen, GU Göteborgs Universitet., 2001.
[Rapport]

CD-uppsats om 20p (dvs. nya 30p) för examen i Sociologi (Fil. Mag. enligt äldre studieordningen).Denna post skapades 2011-11-16. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 148591

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur