CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of Polarization Diversity Using an Electromagnetic Spatio-Temporal Channel Model

Thomas Svantesson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. IEEE VTC 2000 Fall, Boston, MA (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur