CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Spatio-Temporal Channel Model Based on EM Scattering

Thomas Svantesson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
Proc. IEEE AP-S, Salt Lake City, Utah Vol. 2 (2000), p. 1110-1113.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-05-30.
CPL Pubid: 14857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur