CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feedback stabilization of non-axisymmetric resistive wall modes in tokamaks. Part 2: Control analysis

Carl-Magnus Fransson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Claes Breitholtz (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
The Physics of Plasmas Vol. 7 (2000), 10, p. 4143-4151.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: robustDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 14856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)
Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur