CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies to improve the efficiency of tertiary nitrifying trickling filters

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Water Science and Technology Vol. 41 (2000), 4, p. 477-485.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 14853

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur