CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrophoretic orientation of DNA detected by linear dichroism spectroscopy

Björn Åkerman (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Mats Jonsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of the Chemical Society - Chemical Communications (0022-4936). 7, p. 422-423. (1985)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 148520

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur