CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure of Z-DNA in solution. A flow linear dichroism study

Magdalena Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; P. O. Lycksell ; A. Graslund ; B. Jernstrom
Journal of the Chemical Society - Chemical Communications (0022-4936). 19, p. 1300-1302. (1985)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-15.
CPL Pubid: 148519

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur