CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nucleic acid-metal interactions. III. Complexes of Ag(I) with adenine and 1-methyladenine from studies of UV and IR dichroic spectra

Yukio Matsuoka (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; T. Kurucsev
Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research (0277-8068). Vol. 15 (1985), 6, p. 545-560.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-15.
CPL Pubid: 148518

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Spektroskopi

Chalmers infrastruktur