CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of vertically-aligned carbon nanotubes into microsystems: a packaging perspective

Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. ISBN: 978-91-7385-599-0.- 89 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 148488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Produktion
Elektronik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2011-12-12
Tid: 10:00
Lokal: Kollektorn (A423), MC2, Kemivägen 9
Opponent: Matthew Ming-Fai YUEN

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 205


Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3280