CPL - Chalmers Publication Library

Integration of vertically-aligned carbon nanotubes into microsystems: a packaging perspective

Författare och institution:
Teng Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Serie:
1) Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-0769; nr 205
2) Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, ISSN 0346-718X; nr 3280
ISBN:
978-91-7385-599-0
Antal sidor:
89
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Datum för examination:
2011-12-12
Tidpunkt för examination:
10:00
Lokal:
Kollektorn (A423), MC2, Kemivägen 9
Opponent:
Matthew Ming-Fai YUEN
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elektronik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Materialteknik ->
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik ->
Övrig bearbetning/sammanfogning
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
148488
Posten skapad:
2011-11-14 16:47
Posten ändrad:
2013-09-25 15:19

Visa i Endnote-format