CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Multiscale Dynamic Programming Procedure for Boundary Detection in Ultrasomic Artery Images

Q. Liang (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; I. Wendelhag ; J. Wikstrand ; Tomas Gustavsson (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys)
IEEE Transactions on Medical Imaging Vol. 19 (2000), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur