CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing and benchmarking the improvement potential in manufacturing systems at shop-floor level

Peter Almström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Anders Kinnander (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
International Journal of Productivity and Performance Management (1741-0401). Vol. 60 (2011), 7, p. 758-770.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Assessment, Manufacturing systems, Performance measurement, Production improvement, Productivity measurement, Sweden, Work samplingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 148477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur