CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural transitions of chromatin at low salt concentrations: a flow linear dichroism study

Mikael Kubista (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Torleif Härd (Institutionen för fysikalisk kemi) ; P. E. Nielsen ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Biochemistry (0006-2960). Vol. 24 (1985), 23, p. 6336-6342.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-14.
CPL Pubid: 148475

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur