CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transforming a healthcare organization so that it is capable of continual improvement – the integration of improvement knowledge

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Susanne Gustavsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
18th International Annual EurOMA Conference, Cambridge UK (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The purpose of this article is to describe the transformation that takes place when a healthcare organization integrates improvement knowledge in order to strengthen the organization’s improvement capabilities. We present the experiences from a Swedish hospital, and analyze it by using Donabedian's (2003) structure-process-outcome (SPO) model. The case highlights e.g. the importance of focusing on the organization’s own knowledge development.

Nyckelord: Knowledge integration, healthcare, improvement knowledgeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 148472

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Produktion
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi
Omvårdnad

Chalmers infrastruktur