CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Psoralenamines. 3. Synthesis, pharmacological behavior, and DNA binding of 5-(aminomethyl)-8-methoxy-, 5-[[(3-aminopropyl)oxy]methyl]- and 8-[(3-aminopropyl)oxy]psoralen derivatives

J. B. Hansen ; P. Bjerring ; O. Buchardt ; P. Ebbesen ; A. Kanstrup ; G. Karup ; P. H. Knudsen ; P. E. Nielsen ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Birgitta Ygge (Institutionen för fysikalisk kemi)
Journal of Medicinal Chemistry (0022-2623). Vol. 28 (1985), 8, p. 1001-1010.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-14.
CPL Pubid: 148471

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysiologi

Chalmers infrastruktur