CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetschefen under luppen i svensk forsknigsstuide

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Mattias Elg ; Lars Witell
Vetenskaplig Essens (2001-0885). Vol. 1 (2011), 1, p. 4-9.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 148470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur