CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-Rate Quantization of Spectrum Parameters

Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; H-G. Kang ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. Conf. IEEE ICASSP -2000, Istanbul, Turkey (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 14847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur