CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Critical Aspects of Measurement of Circular and Linear Dichroism: A Device for Absolute Calibration

Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Stefan Seth (Institutionen för fysikalisk kemi)
Applied Spectroscopy (0003-7028). Vol. 39 (1985), 4, p. 647-655.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-14.
CPL Pubid: 148469

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Spektroskopi

Chalmers infrastruktur