CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow orientation of brain microtubules studied by linear dichroism

Jerker Nordh (Institutionen för fysikalisk kemi) ; J. Deinum ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
European Biophysics Journal (0175-7571). Vol. 14 (1986), 2, p. 113-122.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-14.
CPL Pubid: 148461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biologisk fysik

Chalmers infrastruktur