CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recursive LPC Spectrum Coding - a Classified VQ Approach

Fredrik Nordén (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Jan Skoglund (Institutionen för signaler och system, Informationsteori) ; Per Hedelin (Institutionen för signaler och system, Informationsteori)
Proc. Conf. IEEE ICASSP-2000, Istanbul, Turkey (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 14846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Informationsteori (2005-2014)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur