CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conformation and Dynamics of Two Synthetic Deoxyribonucleotide Hexamers of Alternating GC Sequences

P. O. Lycksell ; A. Graslund ; Magdalena Eriksson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi)
Chemica Scripta (0004-2056). Vol. 26 (1986), 1, p. 109-111.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-14.
CPL Pubid: 148458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Biokemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur