CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Was natural β radioactivity of carbon-14 the origin of optical one-handedness in life?

Ridvan Tokay (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi) ; S. Andersson
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters (0236-5731). Vol. 104 (1986), 6, p. 337-348.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-11-14.
CPL Pubid: 148454

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)
Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur