CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of mm-wave Propagation and Interference for Mobile Broadband Networking

Maxime Flament (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Arne Svensson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proceedings IEEE International Conference on Telecommunications 2000, Acapulco, Mexico p. 907-911. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: 4gwDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 14845

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur