CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wet Peat Power Processes - A Thermodynamic Study

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Pär Stenberg
Journal of Engineering for Gas Turbines and Power (0742-4795). Vol. 110 (1988), 2, p. 155-160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 148442

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur