CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Reductive Decomposition of CaSO4 on Sulphur Capture in Fluidised Bed Boilers

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc. Int. Conf. Fluid. Bed Combustion Vol. 10 (1989), p. 675-684.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 148440

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur