CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of reducing conditions on sulphur capture - a comparison of three boilers

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc. of The Institute of Energy's Fourth International Fluidised Combustion Conference, London p. pp. II/10/1-11, . (1988)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 148439

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur