CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Emission Control With Additives in CFB Coal Combustion

Margareta Mjörnell ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; Maria Karlsson (Institutionen för energiomvandling) ; Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling)
Proc. 11th Int. Conf. Fluid. Bed Combustion Vol. 11 (1991), p. 655-664.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-11-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 148438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur