CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability and robustness of hybrid systems using discrete-time Lyapunov techniques

Marcus Rubensson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation) ; Bengt Lennartson (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation)
Proc. of American Contr. Conf. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: hybridDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik och automation (1900-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur