CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Delay estimation of code-spread CDMA systems

Fredrik Malmsten (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Proc. IEEE Vehicular Technology Conference, Tokyo, Japan p. 2029-2033. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2013-05-27.
CPL Pubid: 14842

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur