CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Precoding for minimization of envelope variations in multicode DS-CDMA systems

Tony Ottosson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Wireless Personal Communications Vol. 13 (2000), 1/2, p. 57-78.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdma, error-controlDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 14841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur